Midoriya Izuku(Deku) shows Tsutsumi Kaina(Redi Nagan) her new fad for seduction